Aanvraagformulier  stambomen

Mensen die op de hoogte willen blijven van het stamboeksecretariaat. Het stamboeksecretariaat communiceert via facebookpagina Mirjam Smit (Stamboek NvvK).

Voor u stambomen aanvraagt graag uw aandacht voor het volgende:

Omdat het stamboek is overgestapt op een nieuw programma, is het momenteel helaas voor het stamboeksecretariaat niet mogelijk om stambomen die dateren van vóór 8 september 2015 in te zien. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om bij uw aanvraag een scan van de stambomen van beide ouderdieren mee te sturen, óók als dit een stamboom betreft die door de NVvK zelf is uitgegeven of een stamboom die al eerder aan ons stamboek is verstrekt.

Vriendelijk bedankt voor uw begrip en medewerking!

Dit formulier kunt u alleen op uw vaste pc invullen. Het formulier werkt niet correct op uw telefoon/tablet. 

Uw gegevens

 

Gegevens ouders

Kater

Poes

 

Stamboominformatie

 

Gegevens nest

Bij de NVVK is het chippen van kittens verplicht om stambomen te kunnen aanvragen. Mocht u de chipnummers nog niet weten op moment van het aanvragen van de stambomen, vermeld dan in het vakje ‘chipnummer’ de opmerking ‘volgt later’. U kunt de chipnummers dan mailen naar stamboek@n-v-v-k.eu. Let op: er worden dus géén stambomen meer afgegeven zonder chipnummer.

 

Eigendomscertificaat

Kies hier of u voor uw kittens een eigendomscertificaat wilt aanvragen

Verzending

U dient het formulier volledig in te vullen. Dit formulier kunt u alleen digitaal verzenden (klik op versturen). U krijgt automatisch een kopie van het formulier in uw e-mailbox. LET OP! Indien u geen kopie van het formulier in uw mailbox ontvangt, is de aanvraag niet door ons ontvangen!

Vriendelijk doch dringend verzoek: wilt u het formulier voordat u het verzend nakijken of alle velden correct zijn ingevuld!

Het stamboeksecretariaat streeft ernaar om aanvragen binnen drie weken, na completeren van de aanvraag, af te handelen. Door onvoorziene drukte of omstandigheden kan dit soms langer duren.

De stambomen zijn per stuk € 10,00. U ontvangt hiervoor geen factuur. Maak het verschuldigde bedrag gelijktijdig met het aanvragen van de stambomen over op ING Bankrekening NL25 INGB 0003 8656 99 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Kattevrienden te Dordrecht o.v.v. uw lidmaatschapsnummer, uw naam en de datum waarop u de stambomen heeft aangevraagd.

Vergeet u niet om de benodigde documenten, via de upload knop, mee te sturen:

Bestanden die zijn geupload ziet u staan. Als u ze niet ziet staan zijn ze niet geupload.

Als u op versturen heeft gedrukt ziet u welke bestanden er verstuurd worden. Sluit u a.u.b. de computer pas af als er 100% verstuurd is.

- Goed leesbare scan van de stambomen van beide ouders.

- Goed leesbare scan van de eventuele titelcertificaten van beide ouders.

- Een scan van de sticker van de chip van elk kitten met daarbij duidelijk aangegeven welke sticker bij welk kitten hoort.

- Bij witte ouderdieren: een kopie of scan van de BAER-test van het witte ouderdier.

- Bij witte kittens: een kopie of scan van de BAER-test van het witte kitten.

- De ingevulde en ondertekende dekkaterverklaring. http://n-v-v-k.eu/images/pdf/dekkaterverklaring.pdf

                                       

Stamboeksecretariaat N.V.v.K.
stamboek@n-v-v-k.eu